Интернет 20

Интернет  със скорост до 20 МВ/s
Без ограничение на трафика
Без договор
16,80 лв./месец

Прочетете повече

Цените са в сила от 01.01.2022г.

Интернет 80

Интернет  до 80 МВ/s
Без ограничение на трафика
Без договор
26,80 лв./месец

Прочетете повече

Интернет 40


 
Интернет със скорост до 40 Мb/s

 
Без ограничение на трафика!

 
Без договор!
19,80 лв./месец

Прочетете повече

Цените са в сила от 01.01.2022г.

Интернет 60


 
Интернет със скорост до 60 Мb/s

 
Без ограничение на трафика!
Без договор!
23,80 лв./месец

Прочетете повече

Цените са в сила от 01.01.2022г.

Мрежови услуги:
 ЦЕНОРАЗПИС В технически център  На място при клиент
Еднократна такса ПОСЕЩЕНИЕ* - 10 лв.
Услуги    
Диагностика/настройка на 1 бр. рутер закупен от Бдин Ком Безплатно 10.00 лв.
Диагностика/настройка на 1 бр. рутер незакупен от Бдин Ком

Безплатно

10.00 лв.
Диагностика/настройка на 1 бр. рутер среден/висок клас По договаряне По договаряне
Диагностика/настройка намрежова карта или PPPOE на 1 бр. компютър/лаптоп 0.00 лв. 10.00 лв.
Диагностика и настройка на канали на ТВ приемник след първоначална инсталация - 5.00 лв.
Удължаване или поставяне на нов кабел (UTP cat.5, coaxial) 1.00 лв./м. 1.00 лв./м.
Поставяне/смяна на RJ/RF конектор 1.00 лв./бр. 1.00 лв./бр.
Включване на допълнителен ТВ приемник (кабел) - 1,00 лв./м.
Други допълнителни настройки/инсталации на компютър/лаптоп/антена и конфигуриране на мрежи собственост на клиента

12 лв./ч. (на всеки започнат час)

12 лв./ч. (на всеки започнат час)

Вътрешно структурно окабеляване, монтаж на кабелни канали, розетки и др.   По договаряне
Себестойност на аксесоари включени в комплект с устройства предоставени на клиента съгласно Специални условия по срочен договор.
*заплаща се при изгубване или унищожаване
- захранващ адаптер за рутер - 6 лв.
- дистанционно управление - 10 лв.
- HDMI кабел - 3 лв.
- чинч кабел - 3 лв.

Забележки:

* Бдин Бг Ком  ООД не извършва услуги по преинсталиране на компютри, чистене на вируси, настройка на камери и др. дейности, за които е необходим специализиран сервиз.

* Бдин Бг Ком ООД си запазва правото да откаже настройка на некачествени и неизправни WiFi рутери, както и да преустановява предоставянето на услуга при наличие на неизправно клиентско устройство съгласно т.18.2, Раздел IV от Общите условия за взаимоотношения с крайни потребители.

*Еднократната такса ПОСЕЩЕНИЕ на клиент с точка на достъп на повече от 10 км. от най-близкия технически център на Оператора се договаря индивидуално, като минималната такса е 20 лв. с ДДС.

Всички цени са с включен ДДС.
Център за работа с клиенти: 0700 206 56