Интернет 20

Интернет  със скорост

до 20 МВ/s

Без ограничение на трафика
Без договор
18,00 лв./месец

Прочетете повече

Цените са в сила от 01.11.2022г.

Интернет 40


 

Интернет със скорост

 до 40 Мb/s


 
Без ограничение на трафика!

 
Без договор!
21,00 лв./месец

Прочетете повече

Цените са в сила от 01.11.2022г.

Интернет 60


 

Интернет със скорост

до 60 Мb/s


 
Без ограничение на трафика!
Без договор!
24,00 лв./месец

Прочетете повече

Цените са в сила от 01.11.2022г.

Интернет 80

Интернет със скорост 

до 80 Мb/s

Без ограничение на трафика
Без договор
27,00 лв./месец

Прочетете повече

Цените са в сила от 01.11.2022г.