net24

С това предложение получавате високоскоростен достъп до Интернет 40 Mbps. Обявената скорост е скорост за download, скоростта, с която сваляте файлове, видео или друго съдържание. Скоростта за upload e до 20 Mbps. Скоростите към международното и българско интернет пространство са симетрични и максимално достижими. Няма ограничение в броя на използваните компютри във вашия дом, препоръчително е да използвате рутер за безжичен достъп до интернет.

Скорости
Техническите параметри и характеристики се отнасят единствено за услуги предоставени в рамките на кабелната мрежа на Телнет, чрез използвана технология - LAN, FTTB, FTTH.
Посочените скорости са максимално достижими (негарантирани).
Тип на достъпа (обем на данните) - неограничен.

      Скорост на Download до 40 MBps

      Скорост на upload do 20 MBps

 

Инсталационна такса

  • за стандартни инсталации - LAN и FTTB (оптика до сградата) и за FTTH (оптика до дома) при наличие на изградена оптика до сграда (FTTB) - БЕЗ ИНСТАЛАЦИОННА ТАКСА
  • за експресни инсталации до 48 часа - LAN и FTTB (оптика до сградата) - 25лв с ДДС
  • за FTTH (oптика до дома) при липса на изградена оптика до сграда (FTTB) - калкулация след оглед
  • ако за инсталирането на услугата е нужно специално техническо решение или обекта е извън мрежата на Бдин Ком ООД, инсталационната такса се калкулира допълнително в зависимост от свързаността необходима за предоставяне на услугата.

Стандартната инсталация на услугата включва базово свързване и настройки на едно Крайно клиентско устройство с мрежата на Оператора и не включва изграждане на вътрешна кабелна мрежа. Всяка допълнителна инсталация, настройки на допълнително оборудване, окабеляване, полагане на кабелни канали и други, се заплащат съгласно Ценоразпис Допълнителни услуги.
В определението Стандартна инсталация влиза единствено включване на услуга в сграда със съществуваща точка на достъп от мрежата на Оператора. Всички останали случаи се разглеждат и оферират индивидуално по преценка на Оператора.