NET 15

Скорост на Download до 20 MBps

Скорост на upload do 5 MBps