Телевизия 90+

90+ SD канала

  15 HD канала

HD оборудване

11,99 лв. /месец

Прочетете повече

Цените са в сила от 01.11.2022 година.

Телевизия 170+

170+ SD канала

    45 HD канала

HD оборудване

 

14,99 лв. /месец

Прочетете повече

Цените са в сила от 01.11.2022 година.

Допълнителен пакет DIEMA EXTRA

Включени в пакета 6 програми,

12,99 лв / месец

Телевизия 130+

130+ SD канала

    25 HD канала

HD оборудване

13,99 лв. /месец

Прочетете повече

Цените са в сила от 01.11.2022 година.

Телевизия 220+

 220+ SD канала

    65 HD канала

  HD оборудван

 

16,99 лв. /месец 

Прочетете повече

Цените са в сила от 01.11.2022 година.

Допълнителен пакет MAX Sport

Пакет от спортни канала

6,99 лв / месец

Допълнителен пакет XXL

В пакета има над 20 Еротични канала

2,99 лв / месец

Допълнителен пакет HBO

Пакет от 6 филмови канала

  8,99 лв / месец

Цената е в сила от 01.04.2023 г.

Допълнителни пакети

Чрез предлаганите от нас допълнителни пакети лесно можете да разширите броя на каналите в съответствие с вашите предпочитания: спорт, филми, еротика, забавления и тн.

За приемане на HD програмите е необходимо HDTV оборудване, което получавате безплатно от нас.

Възползвайте се от допълнителните пакети и изградете ваш персонален пакет, който отговаря на изискванията ви в най-голяма степен.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Инсталационна такса

Безплатно включване на нов клиент

Стандартната инсталация на услугата включва базово свързване и настройки на допустимия по оферта брой клиентски устройства с мрежата на Оператора чрез изграждане на вътрешна кабелна мрежа с обща дължина до 25 м. Всяка допълнителна инсталация, настройки на допълнително оборудване, окабеляване, полагане на кабелни канали и други, се заплащат съгласно Ценоразпис Допълнителни услуги.

Безплатен цифров приемник (STB) или КAMодул предоставен от Бдин БГ Ком за срока на договора

4 бр

Месечна такса за допълнителен цифров  приемник (STB) или КAМодул

3.00 лв.

Максимален брой допълнителни цифрови приемници (STB) предоставени от Бдин БГ Ком

 

4 бр

Максимален брой телевизори

* аналогови + цифрови приемници в рамките на едно домакинство

4 бр.

(за обекти с повече от 4 бр. телевизора се изготвя индивидуална оферта.)

Цена на цифров приемник (STB)

* закупуване по желание на клиент при сключване на безсрочен договор

 SD - 70 лв./HD - 90 лв.

Цена на KaМодул

* закупуване по желание на клиент за приемане на допълнително платени кодирани канали

60 лв.

Себестойност на аксесоарите в предoставяния по срочен договор комплект - цифров приемник (STB)

* заплаща се при погубване или унищожаване

- дистанционно управление - 10 лв.
- HDMI кабел - 4 лв.
- чинч кабел - 3 лв.

Временно спиране на услугата

Само за клиенти със сключен безсрочен договор, след подаване на Заявка за временно спиране преди започване на месеца за плащане на услугата.

Подновяване на временно спряна услуга

Безплатно в срок до 3 работни дни след подаване на Заявка за подновяване на услугата и заплащане на текущата месечна такса.
Подновяване на спряна от Оператора услуга поради неплатени месечни такси До 3 работни дни след заплащане на всички натрупани задължения, както и заплащане на текущата месечна такса. 

Цена за включване на допълнителен ТВ приемник след първоначална инсталация

10 лв. + 1,20 лв./м. кабел

 

 

Устройства

Всички устройства предоставени за безплатно ползване за срока на договора подлежат на връщане след изтичането му. Всички предоставени, но невърнати устройства (STB) до 10 дни след спиране на услугата и прекратяване на договора, се търсят по съдебен ред.
Специални условия и права Услугата се предоставя само на физически лица, като Бдин БГ Ком ООД предоставя единствено техническа свързаност за приемане на телевизионни програми и в цената не са включени права за публично препредаване, които се уреждат индивидуално със съответните доставчици на аудиовизуални медийни услуги съгласно ЗАПСП и ЗРТ.

Покритие на услугата

Услугата се предоставя в следните населени места: Видин, Белоградчик, Кула, Ново Село, Грамада, Новоселци, Иново, Арчар, Капитановци, Покрайна, Антимово, Кутово, Сланотрън, Кошава, Гомотарци, Слана Бара, Буковец, Синаговци, Винарово, Неговановци, 

Проверка за техническа възможност на конкретен адрес, може да получите на телефоните на  център за работа с клиенти.

 Всички цени са с включен ДДС