УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ.

Уважаеми клиенти!

Като дългогодишен доставчик на телекомуникационни услуги, винаги сме се стремили да бъдем адекватен, коректен и надежден партньор и да предлагаме услуги и условия с най-високо качество и стойност на своите клиенти. За да бъде запазена и продължена тази традиция, се налага да се съобразим с усложнената икономическа обстановка и да въведем промени в ценовата си политика.

Промяната влиза в сила от 01.11.2022 г. и се изразява в следното:

 

Надяваме се, че настоящите промени ще ни позволят да продължим да подобряваме стандартите на работа и качеството на предоставяните телекомуникационни услуги и заедно ще успеем да се справим с трудностите.

Екипът на Бдин Ком.