Стартира проект „Осигуряване на устойчива заетост и заемане на качествени работни места на служители от фирма "БДИН БГ КОМ" ООД“

На 22.02.2018г. "БДИН БГ КОМ" ООД стартира проект „Осигуряване на устойчива заетост и заемане на качествени работни места на служители от фирма "БДИН БГ КОМ" ООД“, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура „Обучения за заети лица“.

Основната цел на проекта е осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на 62 заети лица във фирма БДИН БГ КОМ ООД, чрез придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности в сектор, основаващ се на ИКТ..

Основните дейности, застъпени в проекта са:

 

  • Предоставяне на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация на 61 заети лица във фирма "БДИН БГ КОМ" ООД;

 

  • Предоставяне на обучение за придобиване на ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" на 62 заети лица във фирма "БДИН БГ КОМ" ООД.

 

Пълният текст тук.