Промяна в цените на Диема Спорт и Макс Спорт

От 01.07.2023г. цената на Диема спорт става 13.99 лв. на месец. 

От 01.07.2023г. цената на Макс спорт става 8.99 лв. на месец.